Menu

Erfarenheter

Ingela Adamsson

Sedan 2005 arbetar jag som organisationskonsult i eget bolag med inriktning främst på att utveckla samspelet mellan ledare och medarbetare i organisationer. I många år arbetade jag som internkonsult i Västra Götlandsregionen mestadels med stora långsiktiga projekt eller utvecklingsarbeten samt chefs- och ledarutbildningar.

Under hela mitt yrkesliv har jag arbetat med  ledarskap, förändringsarbete/projekt och samarbetsfrågor. Har haft uppdrag att bygga upp ny verksamhet och att få igång fungerande samverkan över förvaltnings-, organisations och yrkesgränser. Många år arbetade jag med chefs- och ledarutveckling -både för chefer enskilt, i grupp, och tillsammans med deras arbetsgrupper.

Min specialitet är att leda grupper och få människor motiverade att börja samarbeta för att nå ett gemensamt mål, därmed höja sin prestation och som grupp öka sin kompetens att möta förändringar. Har också en lång erfarenhet av att handleda chefer enskilt och i grupp

Jag har en särskild kompetens i jämställdhetsfrågor med lång erfarenhet sedan 1980-talet. Detta perspektiv ihop med alla de andra grunder för särbehandling som finns vävs in i min konsultverksamhet. Denna kunskap blir ett viktigt bidrag till synliggöra dolda omedvetna synsätt, som kan bli lärande för organisationen. 

Utbildning

Beteendevetare, pedagog, Master of Science in Leadership & Management in Human Services Springfield College Massachusetts, US, år 2000. Konsultutbildning P3C vid Tavistock Institute i London, 2013. Är certifierad på metoden "Förändringens fyra rum" (docent Claes Janssens teori), organisationsbarometer samt personlig dialektik. Är utbildad i konflikthantering,(T Jordan GU). Fördjupning i grupprelation- och rollanalys vid Grubb Institute och Tavistock Institute i London. 

Några teoretiska utgångspunkter

Grupp- och organisationsinriktad, med inspiration från den sk. Tavistocktraditionen tillsammans med systemteori, psykodynamiskt synsätt, genusteori och empowermentteori. Här ingår jag i ett brett internationellt nätverk där jag får kontinuerlig fortbildning; Tavistock Institute, "ISPSO" och "OPUS".

Ledaruppdrag 

Arbetade själv som chef tre år i början av yrkeslivet. Då med en stor verksamhet för främst barn och ungdomar. Har därefter haft ledaruppdrag av olika slag: projektledare, utbildningsledare och liknande.

Främst i området "folkhälsa"; sex och samlevnad, alkoholfrågor, psykisk hälsa- stress, vårdkedjor, arbetsplatsutveckling, och att leda chef- ledarutvecklingsprogram.

Har fem års erfarenhet av att vara ordförande i den bostadsrättsförening  där jag bor. Ett ledaruppdrag i skarpt läge, under den period när fastigheten grundförstärktes, vilket är en mycket dyr och komplicerad process.

Varför anlita mig

Speciella erfarenheter

Uppdragsgivare