Menu

Samarbetspartners

Vi samarbetar med ett antal konsulter för de olika typer av uppdrag vi kan åta oss. Är uppdraget av sådan karaktär eller omfattning att vi behöver vara två eller flera konsulter för att få bästa resultat har vi ett väl utvecklat samarbete med:

Olle Elm

organisationskonsult, socionom, har företaget Elm Organisationskonsult. Vi samarbetar i större uppdrag med organisationsutveckling, ledarutveckling.

Ingela Magnusson

organisationskonsult, leg psykolog, har företaget OGI-psykologkonsult. Vi samarbetar när det gäller ledarutveckling och grupp-och organisationsutveckling.

Björn Josefsson

organisationskonsult, leg psykolog. BJ har företaget Proforum och vi samarbetar när det gäller ledarutveckling och grupp-och organisationsutveckling.

Lars Gustafsson

organisationskonsult,leg psykolog. LG har företaget Valence Consulting. Vi samarbetar när det gäller chef- och ledarutvecklingsprogram och grupp-och organisationsutveckling.

Åsa Lundgren

Skådespelare och processledare manusförfattare. Å L har förtaget Åsa Lundgren och är en av ägarna i Pocket Teater AB vi samarbetar vid arbetsplatsutveckling, organisationsutveckling. 

Sophia Kaså, Katalysator

Socionom,har företaget Katalysator Vi leder utvecklingsinsatser i organisationer ihop.

Charlotte Henschel

Legitimerad psykolog med inriktning organisation- och ledarutveckling. Vi samarbetar när det gäller ledare- grupp-och organisationsutveckling.

Ulrika Jannert -Kallenberg

Journalist,översättare, författare har förtaget ORDA OM.

Vi samarbetar vid utvecklingsarbeten på arbetsplatser, organisationer, workshops. Ulrika dokumenterar så uppdragsgivaren har uppföljningsbara dokument som ett resultat av en utvecklingsinsats.

Marian Iversen

Legitimerad psykolig och handledare,  konsult med företaget Iversen Skolpsykologi AB,

arbetar som underkonsult i Adamsson och Löfgren AB