Menu

Tjänster

Organisationsutveckling och förändringsarbete

innebär att vi:

Samverkansutveckling inom och mellan organisationer

där vi erbjuder tjänster som:

Chefs-och ledarutveckling

erbjuder vi:

Föreläsningsverksamhet

Erbjuder vi till exempel föreläsning om

grupp - arbetsroller organisation

att leda i förändring

medarbetarskap

föreläsning kan fungera som inspiration till att starta eller stödja pågående förändringsarbete på arbetsplatsen eller i organisationen. Öppna nya perspektiv!

Rubriker kan vara: