Menu

Tjänster

Organisationsutveckling och förändringsarbete

innebär att vi:

Samverkansutveckling inom och mellan organisationer

där vi erbjuder tjänster som:

Chefs-och ledarutveckling

erbjuder vi:

Föreläsningsverksamhet

Erbjuder vi till exempel föreläsning om grupp - arbetsroller organisation och förändrings/utvecklingsarbete och kan fungera som inspiration till att starta eller stödja pågående förändringsarbete på en arbetsplats eller i en organisation. Öppna nya perspektiv.

Rubriker kan vara: